زندگی ,اسمش ,دیگران ,بگیریم ,خوبه ,نیست اسمش ,زندگی خوبه

 

درس زندگی

خوبه یاد بگیریم که ...

 

خوبه یاد بگیریم که:

دخالت در زندگی دیگران کنجکاوی نیست!

فضولیه عزیزمن!!!

تندخویی و قضاوت درمورد دیگران انتقاد نیست!

اسمش توهین هست!!!

هرکار یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم!

شوخی نیست جانم حمله به شخصیت اون فرد هست!!!

بازی کردن با احساسات دیگران زرنگی نیست!

اسمش هرزگی است!!!

خراب کردن یه نفرتو جمع جوک نیست!

اسمش کمبود هست!!!

 

 

منبع اصلی مطلب : حسنیه امام حسن مجتبی علیه السلام
برچسب ها : زندگی ,اسمش ,دیگران ,بگیریم ,خوبه ,نیست اسمش ,زندگی خوبه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مهارت زندگی : درس زندگی (خوبه یاد بگیریم که!)